לקוח חברת different ltd שטס לסין וקנה לפחות ב-45,000 דולר אמריקאי (נטו עלות רכישה אצל הספקים בסין) – יקוזז לו מהתמורה לחברת different ltd ( מעמלת השירות ) סכום של 600 דולר אמריקאי .
בקניה מעל 80,000 דולר אמריקאי ( נטו עלות רכישה אצל הספקים בסין ) – יקוזזו 1200 דולר אמריקאי (600 דולר לקניה מעל 45 אלף דולר ובנוסף 600 דולר לרכישה נוספת של 35 אלף דולר ) ובכל תוספת קניה של 40,000 דולר (נטו עלות רכישה אצל הספקים בסין ) מעבר ל- 80,000 דולר אמריקאי – יקוזזו מעמלת החברה 600 דולר אמריקאי נוספים.

• הקיזוז יעשה בשלב גמר החשבון בעת התשלום עבור עמלת החברה במכולה האחרונה .
• אין כפל מבצעים והנחות.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת הרצוי לה וללא הודעה מוקדמת.
• ט.ל.ח